Вятърът в главата никога не е попътен…

21.08.2016 Тъпизми