Напоследък често си мисля:
– Какъв е смисълът от съществуването на човека? Има ли Бог? Кой и защо остави учебник по философия в тоалетната?