Жени на сержанти от армията говорят за мъжете си.
Едната казала:
– Знаеш ли ма… моят е станал пед*раст?!
Другата възкликнала:
– Вярно ли ма? Моят глупак още си е сержант.

08.07.2016 Военни