Животът е като курник – всеки се стреми да седне по-високо, да клъвне съседа и да насере по-нискостоящия.

04.06.2016 Началници