Клиент – мангал с рекламация в аптеката:
– Тас призирматиф дефектну, ма како. Стана три диса прайя с негу…

22.05.2016 Цигани