– Господине,ама Вие защо така постоянно се хилите? Да не сте дебил?
– Не! Казват,че съм президент…