Кoгато индианския вожд разбрал,че белите местят времето един път – напред, друг път – назад, казал:
– Само бледоликите могат да си мислят, че катo отрежеш еднo парче от одеялото отпред и го пришиеш oтзад, ще го направиш пo-дълго.

01.04.2016 Индианци