– Скъпи, толкова съжалявам! Бях приготвила чудесна вечеря, но котката я изяде!
– Нищо, ще ти намеря друга котка…

12.03.2016 Домашни