Смъртта отива да прибере Путин. Влиза в кабинета му и му казва:
– Тръгваме.
Путин отвръща:
– Седни, седни, почини си малко, ще ти налея една вода да пийнеш преди дългия път.
И излиза от кабинета, а там нахлува охраната му.
Пребили я от бой.
Смъртта едвам се измъкнала и тътрейки се стига при Господ, и изплаква:
– Господи, ако знаеш какво ми се случи. Отидох за Путин, а охраната му ме преби, едвам оцелях…
А Господ й отвърнал:
– Чакай, чакай – ти нали не му каза, че аз те пращам?!