– Поздравления, Кмете! Невероятно е за колко кратко време построихте училището!
– Нямаше да се справим без хора като Вуте, Нане, Симо и други.
– Значи си имате качествени строители! – хвали го министърът.
– Абе, не са баш строители… ама някой им казал, че строим нова кръчма…