Президентът на РБ поздрави Генерал губернатора на Австралия за грижите, които полага за десетте хиляди български емигранти.
Българските емигранти благодариха на Президента на РБ, че се е погрижил да напуснат страната…