Евреин отива при равина си много разтревожен:
- Рави, няма да повярваш, какво ми се случи… синът ми стана християнин!
Равинът му отговорил:
- Исак, и ти няма да повярваш какво ми случи… и моят син стана християнин! И аз не знам, какво да правя, освен да се помолим на Господ да ни прати мъдрост.
Паднали и двамата на колене в синагогата и се молили толкова дълго и горещо на Господ, че накрая и той им проговорил:
- Момчета, няма да повярвате, какво ми се случи…


06.02.2016 Евреи