Президент показва гордо страната си на чуждестранна делегация:
– В нашата страна се раждат само красиви и благородни хора!
Шефът на делегацията учтиво пита:
– А вие откъде сте?