Сър Джон играе голф на ново игрище близо до магистралата Лондон – Манчестър. До него е икономът Джеймс, който носи торбата със стикове и напътства играта на негова светлост. След поредният удар топката изчезва зад дърветата и пада някъде на магистралата. Оттам се чува стържене на метал и глух удар.
– Джеймс, бихте ли проверили, какво става там?
Джеймс се връща след минута.
– Опасявам се, сър, че топката ви е улучила мотоциклетист. Понастоящем младежът е мъртъв, сър.
– И какво ме съветвате да направя в тази ситуация, Джеймс?
– Следващият удар да е малко по-вляво, сър.

15.12.2015 Сър Джон