Някаква баба отишла на гробищата да види гроба на починалия си мъж, обаче защото отдавна не била идвала се изгубила. Гледа насреща си някакъв младеж и го пита:
– Извинете, знаете ли къде е парцел 73?
А оня й вика:
– Ама бабо, защо изобщо си станала като не знаеш как да се върнеш?