Чапай и Петка отворили шкембеджийници на двата края на една и съща улица. При Чапай имало много клиенти, а при Петка едвам, едвам. Веднъж, Петка се замислил: „Сигурно нещо съм объркал сместа за кюфтета. Ще ходя да питам Чапай“. Отишъл при Чапай, и го попитал:
– Чапай, как правиш сместа за кюфтета?
– Един килограм кайма и един килограм лайна.
– Е-е-е! Ти и кайма ли слагаш?