Имало едно време един много, ама много плешив човек.
На главата си имал само четири косъма.
И всяка сутрин се сресвал – два косъма наляво и два надясно…
Минало време, единият косъм паднал и човекът сменил прическата – два наляво, един надясно. После паднал още един и той започнал да се сресва така – един косъм наляво, един надясно…
После паднал още един… Човекът се натъжил.
– Гледай сега каква беля – ще трябва да ходя на работа несресан!