Разговор в магазина:
– Госпожо, на етикета на рибните консерви е нарисувана риба, на консервите със свинско месо – прасе, на телешкия пастет – крава, а на консервите „Uncle Ben’s“ е нарисуван негър. Как да разбирам това?

10.11.2015 Продавачи