Чапай и Петка бягали от белите. Двамата решили да се скрият в една кръчма.
Сядат на една маса и поръчват 50 гр. ракия.
– Келнер, на колко километра са белите?
– На 1 километър от заведението.
– Дай по още две малки.
Изпиват ги.
– Келнер, на колко метра са белите?
– На 500 метра.
– Дай по още две малки.
Изпиват ги на екс.
– Келнер, на колко метра са белите?
– Ами на 100.
– Дай по една стограмка.
Келнера им дава.
– Келнер, на колко метра са белите?
– Вече са пред заведението.
– Петка, виждаш ли ме?
– Не.
– И аз не те виждам. Значе добре сме скрили.