Три бабички седят на една пейка в парка и си говорят.
– Помниш ли какви краставици имах едно време в градината? Ееей такива. А сега на пазара все ситни корнишони.
– А помниш ли аз какви домати гледах? Еееей такива – по половин кило единия. Не като сегашните боклуци.
Третата, която недочувала, се включва в разговора:
– Еех, умря си човекът…