В магазин за играчки някакъв купува модел на кораб. Пита продавача:
– А корабчето да не вземе да потъне като пусна във водата?
– Разбира се, че ще потъне! Това е модел на „Титаник“.

04.11.2015 Продавачи