Група момчета препречват пътя на една възрастна жена:
- Бабо, сваляй гащите! – подканило я едно от хлапетата.
- Недейте, момчета, стара съм, не ставам за такива работи – молила се жената.
- Не, бабо, сваляй гащите! – не отстъпвали тинейжърите.
Накрая бабата – какво да прави, свалила гащите.
- На, обуй тези новите! Ние сме тимуровска команда.


01.11.2015 Мръсни