Група момчета препречват пътя на една възрастна жена:
– Бабо, сваляй гащите! – подканило я едно от хлапетата.
– Недейте, момчета, стара съм, не ставам за такива работи – молила се жената.
– Не, бабо, сваляй гащите! – не отстъпвали тинейжърите.
Накрая бабата – какво да прави, свалила гащите.
– На, обуй тези новите! Ние сме тимуровска команда.

01.11.2015 Мръсни