Инспектор отишъл в лудница за функционално засегнати математици (т.е. всеки се мисли за функция) за да провери дали някой не се е оправил. Събрал ги всичките и извикал:
– Сега ще ви диференцирам…
Всички се разбягали с изключение на един.
– Ти що не бягаш? – с надежда го попитал инспектора.
– Пука ми на аргумента, аз съм Е на Х-та – отвърнал той.

21.09.2015 Луди