Шефът на лудницата събира трима луди и им казва:
- Момчета слушаите, защото който ми каже на колко е равно осем по седем ще го изпишем веднага.
Първият луд мислил, мислил и казал – четвъртък. Вторият луд мислил, мислил и казал – 198. А пък третият без да се замисли казал 56.
Тогава шефа се израдвал много и попитал лудия:
- Браво бе Пешо, ама как разбра?
А лудият се усмихнал и казал:
- Елементарно, разделих четвъртьк на 198…….


09.09.2015 Луди