Разговор между младоженци:
Той казва:
– Имам три изисквания:
1)Сутрин в 7.00 ч., има ме-няма ме вкъщи закуската трябва да е на масата.
2)На обед в 12.00 ч., има ме-няма ме вкъщи обяда трябва да е сервиран.
3)Вечерта в 20.00 ч., има ме-няма ме вкъщи вечерята трябва да е готова.
Тя отговорила:
– А моето изискване е следното: всяка вечер в 22.30 ч.,има те-няма те вкъщи сексът започва!