Двама луди се сбиват по време на разходката и санитарите ги отвеждат при директора на психиатрията.
- Той е виновен! – крещи единият болен. – Казва, че е Наполеон, а много добре знае, че Наполеон съм аз!
- Не е вярно! – горещи се другият. – Аз съм Наполеон! Кажете му, докторе!
Директорът ги изслушва и отбелязва спокойно:
- Вие двамата кога ще се научите да се обръщате към мен с „Ваше императорско величество“?


08.09.2015 Луди