Стоянка на таксита в краен квартал. Бабичка, с две пластмасови туби, се качва в едно от такситата и казва:
– Момче, закарай ме до Централна баня за минерална водичка.
Таксиджията я откарва до мястото, а бабата вади три монети по десет стотинки и му ги подава.
– Какво е това ма, бабе? Какви са тия трийсе стотинки?
– Толкова имам бе, момче. Ако имах четирисет, щях да си дойда с трамвая….

07.09.2015 Разни