Як мъж влиза в публичен дом и казва на съдържателката:
- Искам десет педераста. Плащам яко!
- Няма проблеми.
Довеждат десет педераста и ги нареждат пред него, един до друг, задник до задник.
Мъжът вади пистолет и застрелва първите девет.
- Ама защо?
- Ами защото, представяш ли си на десетият колко му се е свил задника сега…


06.09.2015 Обратни