Следовател към обвиняем:
– Имате ли алиби за времето на престъплението?
– Да, в каква валута го искате?


05.09.2015 Подсъдими