Следовател към обвиняем:
- Имате ли алиби за времето на престъплението?
- Да, в каква валута го искате?


05.09.2015 Подсъдими