Мюлер пита:
– Щирлиц, защо паспортът Ви мирише на руска водка?
Щирлиц трескаво мисли и накрая казва:
– Сетих се! Когато Борман трябваше да го подпечати, каза „Ху!“ на печата, преди да го удари.

05.09.2015 Щирлиц