Телефонен разговор с адвокатска кантора:
– „Голдблум, Голдблум, Голдблум и Голдблум“, добър ден.
– Добър ден, търся господин Голдблум.
– Няма го, в командировка е.
– А мога ли тогава да говоря с господин Голдблум?
– Излезе на обяд.
– А господин Голдблум?
– Болен е тази седмица.
– Тогава ще мога ли да говоря с господин Голдблум?
– На телефона.

05.09.2015 Адвокати