Разговор между двама полицаи на летището:
– Тези самолети са толкова големи. Изобщо как ги отвличат?
– Абе, глубчо! Те нали се смаляват.

05.09.2015 Полицаи