– Значи, страдате от полови извращения?
– Не, наслаждавам им се!