Щирлиц ходеше из гората когато дочу съскане от един храст. Щирлиц си помисли: „змия“и веднага стреля. От храста изпадна тялото на радиста Плейшнер.
„Бедни ми Плейшнер ти така и не се научи да свириш с уста.“ – помисли си Щирлиц.

01.08.2015 Щирлиц