Евреин се обръща за съвет към равина си:
- Рави, ако намерите куфар и в него има един милион долара, ще го върнете ли на собственика му?
- Да, разбира се… Ако се докаже, че собственикът е беден…


22.07.2015 Евреи