Щирлиц отваря вратата – светлина.
Затваря вратата – мрак.
Пак отваря вратата – пак светлина.
– А-ха! Хладилник! – досети се Щирлиц.


15.07.2015 Щирлиц