Между евреи:
– Моше, нали не си забравил че ми дължиш сто лева?
– Не, разбира се! Бъди спокоен, до края на живота си ще помня!

15.07.2015 Евреи