Съдия пита следствен лекар:
– Докторе, сигурен ли сте, че направихте аутопсия на напълно мъртъв труп?
– Да, защото мозъкът му беше в буркан на масата ми!
– И сте сигурен, че не бе жив?
– Е, може да е бил жив и да е съдийствал някъде…

13.07.2015 Подсъдими