В езиковата школа.
– Бих искал да запиша сина си, за да научи поне един чужд език.
– Да, разбира се! Английски, френски, немски, испански…
– А кой език е най-чужд?

13.07.2015 Езици