Шеф хвали новоназначен служител:
– Браво, страхотна работа си свършил последните дни. Откъде вземаш толкова сили?
– От торбичките?
– От кои торбички?!?
– Ами тези под очите!


13.05.2015 Началници