Един ден слонът отишъл в бара на заека. Поискал:
- Дай една лимонада.
- Добре. – рекъл заекът.
Вълкът я изпил и му харесала много.
Пак казал:
- Дай една лимонада.
Заекът му дал и втора и трета.
На петата лимонада заекът казал:
- Е, ама ти какво си мислиш? Не мога да пикая толкова много.


09.05.2015 Слонове