Един ден слонът отишъл в бара на заека. Поискал:
– Дай една лимонада.
– Добре. – рекъл заекът.
Вълкът я изпил и му харесала много.
Пак казал:
– Дай една лимонада.
Заекът му дал и втора и трета.
На петата лимонада заекът казал:
– Е, ама ти какво си мислиш? Не мога да пикая толкова много.

09.05.2015 Слонове