Командващият армията поканва офицерите и техните жени в базата на коктейл.
Един от генералите държи реч пред събралите се. Млад лейтенант се обръща към жената до него и казва:
– Каква глупости ги дрънка този глупак, а?
Жената обръща червеното си от гняв лице към него с думите:
– Лейтенант, знаете ли коя съм аз?
– Не, госпожо.
– Аз съм жената на този, който нарекохте „глупак“.
– Така ли, – казва младият лейтенат твърдо и наперено, – а знаете ли кой съм аз?
– Не, не знам- казва генералската жена.
– Слава Богу! – казва лейтенантът и изчезва в тълпата.

06.05.2015 Военни