Баба чете на внука си от Библията:
– А сега ще ти разкажа как са били сътворени първите двама човека на земята.
– Това го знам, по-добре кажи как са направили третия.