На един тесен мост по средата се срещат малко слонче и малко крокодилче. Никой от двамата не отстъпва на другия да премине. Гледат се враждебно и заплашително. По едно време слончето пита: „Колко?“. Крокодилчето отговаря: „Пет!“. Слончето: „Какво пет?“. Крокодилчето: „Какво колко?“.

28.04.2015 Слонове