Габровец към сина си:
– С новите обувки ли си, сине?
– Да, тате.
– Крачи тогава по-широко!

28.04.2015 Габровски