Семейство габровци:
– На Панчев му предписали строга диета.
– Чудесно, можем да го поканим на вечеря!

28.04.2015 Габровски