В сауната срещу мъж с огромен корем стоят две деца. Едното пита:
– Чичо, какво имаш в корема?
– Бомба! – весело отвърнал дебелият.
– Каква голяма бомба, пък какъв малък фитил! – възкликнало другото