Иван към новата си приятелка:
– Имам 3 въпроса към теб?
– Отзад не давам!!!
– Тогава 2…
– Никакъв орален секс – първо трябва да те опозная!!!
– Е тогава остана само 1 въпрос – за ‘кво си ми ?!