Щирлиц гледаше как професор Плейшнер се хвърля от прозореца на третия етаж вече шести път.
– Явно отровата не действа – помисли си той.

16.03.2015 Щирлиц