Астматически: Ахъ..ахъ..аъ…аъ…ааааа
Географски: Тук,тук…не там,по-нагоре….?
Математически: Още, още!
Спортен: Бързо! По-бързо….не спирай?
Научно-изследователски: По-дълбоко, точно така?а-а-а без да излизаш?
Положителен: О!Да!О!Да!?
Отрицателен: О!Не!О!Не!?
Религиозен: О, Боже!?О,Боже Господи,какво правиш с мен?!
Самоубийствен: А-а-а…умирам…..!
Криминален: Ах,ти ме убиваш!…
Заплашителен:Само да спреш и за секунда – ще те убия!
Детски: О,майко,О,майко…
Виртуален: Мими [23:42:56] >> Свърших?А ти